Yüzey Cilalama

Yüzey Cilalama

1. YÜZEY CİLALAMA
1.1. Cila Tanımı
Cila ,yüzeyde koruyucu bir tabaka oluşturarak tozlanma, kirlenme ve lekelenmeyi
geciktirmek, parlak bir görünüm sağlamak için kullanılan kimyasal bir maddedir. Cila,
zeminlerin üzerindeki gözenekleri kapatır, buralara tozların yerleşmesini engeller.
1.2. Kullanım Amaçları
Yüzeylere cila uygulanmasının nedenleri:

Günlük temizliği kolaylaştırmak
Estetik açıdan güzel ve parlak bir görüntü sağlamak

Yüzeyleri korumak
Zeminlerin yapımı için kullanılan pek çok materyal vardır (Mermer, plastik materyal
vb.). Zeminler ne kadar düzgün yapılırsa yapılsın, doğal olarak yüzeylerinde küçük
gözenekler kalır. Tozu yoğun olan yerlerde, bu küçük gözenekler içine, kirlerin yerleşmeleri
çok kolaydır. Bunların günlük olarak temizliği son derece zor ve zaman alıcıdır. Bütün bu
basit nedenler göz önüne alındığında, cilanın önemi kendiliğinden ortaya çıkar.

1.3. Cila Kullanım Yüzeyleri
1.3.1. Mermer Yüzeyler
Doğada çok çeşitli renk ve desenlerde bulunan mermer gerek konutlarda gerekse de
konaklama işletmelerinin girişinde ( antre-merdiven), mutfaklarda, banyolarda
kullanılmaktadır. Büyük karaler halindeki mermerlerle döşenmiş yüzeyler hem kolay
temizlenir hem de güzel görünür.
1.3.2. Mozayik Yüzeyler
Mozaik döşemeler çimento ve kumun içerisine mermer parçları katıldıktan sonra
yerlere döşenir ve üzeri perdahlanır(düzeltilir). Oldukça dayanıklı, ancak soğuk ve gürültülü
bir yer döşemesidir.
1.3.3. Taş Parke Yüzeyler
Taş döşemeler, sıcak iklimli yerlerde bulunan konaklama işletmeleri için yaygın
olarak kullanılan bir döşeme çeşitidir. Temizliği ve bakımı mozaik yüzeylerde olduğu
gibidir.
1.3.4. Tahta Parkeler
Bu tür döşemeler sağlık açısından faydalı olmakla beraber, işlem görmemiş adi tahta
döşemeyse kullanılması o derece zordur. İşlenmiş, boyanmış, cilalanmış (parke) tahta
döşemeler; hem güzel hem de bakımı kolaydır.
1.3.5. Vinileks ve PVC Yüzeyler
Günümüzde çok yaygın olarak kullanılmakta ve halk arasında marley olarak
bilinmektedir. Bu tür plastik hammaddeli döşeme malzemeleri, hem konutlarda hem de
işyerlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tür döşemeler, kire karşı dayanıklıdır ve
temizliği çok kolaydır. Sudan ve nemden etkilenmez.
1.4. Kullanım Alanına ve Yüzey Özelliğine Göre Cila Yapma
Zamanının Belirlenmesi
Yüzeylerin cila yapma zamanlarının belirlenmesinde yüzeyin kullanım sıklığı ve
yüzey kaplamasının özelliği etkilidir. Bunun yanı sıra cila üzerindeki aşınma belirtileri ve
cilalı yüzeyin düzenli bakımı bu sürenin belirlenmesinde rol oynamaktadır.
Sert Yüzeylerin Cilalanması(mermer, taş, taş parke, mozaik): Günlük
bakımı düzenli olarak yapılır. Ayrıca ayda bir tamirat amaçlı cilalama olmak
üzere her sezon başında ve sonunda cilalama yapılmaktadır.

Yumuşak Yüzeylerin Cilalanması (pvc, vilineks, tahta parke): Bu tür
yüzeylerde tamirat amaçlı cilalama yapmak mümkün olmadığı için, yüzeyin
aşınma durumuna göre her 1-3 ay arası cilalarının temizlenerek yenilenmesi
gerekmektedir.
1.5. Cila Yapma Araçları ve Kullanım Özellikleri
Pedler: Cila ve yıkama makineleriyle birlikte kullanılan aparatlardır. Genellikle
yüzey ovalama amacıyla kullanılır. Kullanılış amaçlarına göre farklı renklerde
üretilir.

Beyaz ped: Islak ve kuru olarak kullanılır. Otomatik yer temizleme/cilalama
makinelerinde parlatma amacıyla kullanılır
• Yeşil ped: yerin cilalanmasından önce yapılması gereken ovma işlemi
içinkullanılır. Mevcut cilayı kaldırarak temizlik yapar.
• Mavi ped: Islak veya köpüklü ovma işlemlerinin yanında kuvvetli
spreyle temizlenmede kullanılır.
• Kırmızı ped: Sprey temizliğinde kullanılır
• Siyah ped: En sert ve aşındırıcı olanıdır. Cila sökmek ya da yaş
yüzeylerde etkin temizlik amacıyla kullanılır.
Cila Makineleri: Makine, disk sürücü, ped ve ped tutucudan oluşan araçlardır.
Yüzey temizleme, yıkama, fırçalama, parlatma ve cilalama işlerinde kullanılan
yüksek devirli makinelerdir.

1.6. Cila Çeşitleri ve Kullanım Özellikleri
Cilalar kristalize ve polimerize olmak üzere iki
çeşittir. Genellikle sert cila olarak bilinen kristalize cila
ile yumuşak cila olan polimerize cila arasında şu farklar
bulunmaktadır:
Kristalize cila sadece mermer, traverten gibi zeminlere uygulanır.
Asla PVC esaslı yumuşak zeminlere uygulanmaz. Yumuşak zeminlerin
cilalanmasında polimerize cila kullanılır.
Kristalize cilada aşınan yerlere lokal yama yapılabilir. Oysa polimerize cilada
zemindeki tüm cilayı söküp yeniden uygulama yapmak gerekir.
Kristalize, uygulaması zor ve uzun süren ancak hem dayanıklı hem de
görüntü olarak daha üstün ciladır. Polimerize cila ise, daha çabuk ve elle
uygulama yapılabilen ancak çabuk aşınan bir ciladır.
Kristalize cilanın ilk uygulaması oldukça pahalı olmasına rağmen bakımı
kolay, dayanıklı ve lokal yenileme olanakları nedeniyle, uzun süreçte
polimerize ciladan daha ekonomiktir.
Kristalize cila uygulamasında, gerektiğinde sadece cila uygulaması yapılan
birkaç mertekarelik alanın trafığe kapatılması yeterlidir; oysa polimerize
cilada, cilalama bitene kadar alana kesinlikle girilmemesi gerekir.
Sert cila kullanılırken cila makinesinin yüksek devirli türden seçilmiş olmasının
cilalamada önemli bir etkisi vardır. Yumuşak cilalar genellikle daha düşük devirli
makinelerle de yapılabilmektedir. Cila makinesinin altına konulan pedın kahverengi renkte
olan veya çelik yünlü olmayan türden seçilmiş olması gerekmektedir.
Yumuşak cila, günlük olarak kullanıldığında, mop kullanarak da uygulanabilmektedir.
Cila, kova içine konulur ve mopla yüzeye sürülür. Cilanın yayılması sırasında, mop sekiz
hareketleri yapılarak yüzeyde gezdirilir. Birinci kat cila sürüldükten sonra kuruması beklenir.
Kuruduktan sonra aynı şekilde bir kat daha sürülerek işleme devam edilir.
1.7. Cila Öncesi Yüzeye Uygulanacak İşlemler
1.7.1. Yüzeyde Bulunan Eşyaların Çıkarılması
Cilalanacak yüzeyde bulunan ve cila yapılmasına engel olabilecek küçük ve büyük
eşyalar, cilalalama bitene ve cilalı yüzey kuruyana kadar uygun bir yerde istiflenmelidir.
Cilalı yüzeyin zarar görmemesi için eşyalar kurumuş bölgeye itina ile sürüklenmeden
yerleştirilmelidir.

1.7.2. Yüzeyin Temizlenmesi
Kristalize cila yapılırken şu işlem basamakları uygulanır:
Zemin iyice temizlenir,(bakınız: Yüzeylerin temizliği modülü). Kurutulur
Cila makinesine çelik yünlü ped takılır.
Kristalize cila spreylenecek ped makine yardımıyla cila üzerinde gezdirilir. Bu
işlem üç ya da altı kat arasında, istenen parlaklık sağlanıncaya kadar sürdürülür.
Bu cila uygulaması ile zeminde ek bir katman oluşmaz, zemin kimyasal işlem
ve ısı sonunda kendi parlaklığını ortaya çıkarır.
Polimerize ( wax) cilada ise uygulanan işlem basamakları şöyle sıralanabilir:
Öncelikle, zemin kir ve eski cila kalıntılarından arındırılarak kurumaya
bırakılır. Kurumayı kolaylaştırmak için zemin kuru mopla silinir.
Polimerize cila, presli kovanın içine konularak, ıslak püsküllü mop preste
sıkılabilir nemli mop ile tüm zemine eşit olarak sürülür.
Zemin kurumaya bırakılır,
Bu işlem zemine en az üç kat cila sürünceye kadar devam eder. Cila
kuruduğunda zemin üzerinde bir film tabakası şeklinde parlaklık oluşur.
1.8. Yüzeye Uygun Araç ve Gereçleri Hazırlama Yöntemleri
Cilalama için gereken araç ve gereçlerin seçilmesinde;
Cilalanacak yüzeyin cinsi
Yapılacak cilanın cinsi
Cilalanacak yüzeyin büyüklüğü dikkate alınmalıdır.
(bakınız: Cila Kullanım Yüzeyleri – Cilalamada Kullanılacak Araçlar ve
Özellikleri)
1.9. Çalışma Alanında Alınacak Güvenlik Önlemleri
Cilalanacak bölgeye uyarı levhaları koymak veya emniyet şeritleri çekmek süretiyle
müşterilerin bu bölgeye girmemeleri veya dikkatli olmaları sağlanır.
9
Resim 1.6: Güvenlik şeridi
Ayrıca müşterileri yönlendirmek amacıyla yol gösteren levhalardan konması faydalı
olacaktır.İstenmeyen kazaların önlenmesi için bu önlemlerin alınması çok önemlidir.
Resim 1.7: Yön levhaları Resim 1.8: Kaygan zemin lehvası
1.10. Çalışma Anında Alınacak Güvenlik Önlemleri
Makine, kullanım sırasında, mümkün olduğu kadar kuru zemin üzerine
basılmalıdır.
Sorunlu ya da arızalı makine ve araç gereç kullanılmamalıdır.
Elektrik kabloları ve makineler ıslak alanlardan uzak tutulmalıdır.
Uygun elektrik uzatma kablosu kullanılmalıdır.
Makineler kullanılmadan önce talimatları okunmalıdır.
Kullanılması bilinmeyen araç ve gereçleri kullanılmamalıdır.
Araç ve gereçler kullanma eğitimi alındıktan sonra, talimatlara uygun olarak
kullanılmalıdır.
Elektrikli araçlar kullanımdan önce ve sonra prizlerini kontrol etmek gerekir.
Temizlik araçlarının kullanım sırasında çalışması durduysa bir problem var
demektir.
Hemen arızalı etiketi yapıştırılıp bir raporla şefe bildirilmelidir.
Temizlik araç ve gereçlerinin kordonlarının mobilya ve kapı altına kaçmasına
izin verilmemelidir. Sivri köşelere sıkıştığında çekilmemelidir.
Elektrikli aletlerin fişleri prizden çekilmeden önce alet kapatılmalıdır. Prizden
çekerken fişten tutarak çekilmeli, kablodan asılarak çekilmemelidir.
Cila yapacak kişinin lastik tabanlı kaymayan bir
ayakkabı giymesi, cilalama sırasında ağız ve burnunu
kapatan bir maske takması sağlık açısından gereklidir.
1.11. Çalışmada Uyulacak Ergonomi Kuralları
Resim 9: Herhangi bir yükü kaldırırken eğilerek değil çömelerek kaldırınız.
Cilalama sırasında uzun süre ayakta kalınacağı için; belden eğilmeden dik durulmalı
ve cila makinasının kolları göbeğin dört parmak altında tutulmalı, yuvarlak hareketler
çizerek cilalama işlemi uygulanmalıdır.
Cilalama Yuvarlak Hareketler Çizerek Uygulanır

En ideal kullanım şekli, kolu göbeğin 4 parmak altında tutmaktır
Makinanın tutma kolu yüksekliğini kendinize göre ayarlayınız.
1.12. Yüzey Özelliğine Uygun Cila Uygulama Yöntemleri
Cila yapılacak yüzeyler cilalama öncesi cilaya hazırlık amacıyla uygun yöntemlerle
temizlenmeli ve yüzey cilaya hazır hale getirilmelidir. Temizleme için yüzey cinsine ve
durumuna göre ped’ ler ve zımparalar kullanılır.
Mermer Yüzeylerin Temizlenmesi
Yüzey eğer çok kirlenmiş ve çizilmiş ise ilk önce zımpara ile temizlenmesi önerilir.Bu
işlem yüzeydeki ağır kirleri (Boya artığı, yağ, derz artığı vs.) ve kullanım ile oluşmuş
çizikleri yok eder. Ayrıca döşeme sırasında meydana gelen yükseklik farklarını da bir
seviyeye kadar yok eder. Zımpara için 40, 80, 150, 240 kalınlıkta zımparalar sıra ile
uygulanır. (Yüzey durumuna göre 80 veya 150 kalınlık ile başlanabilir, ancak finali mutlaka
240 kalınlık ile yapmak gerekir.)Yüzey çok kirli veya çizik değil ise temizleme ped’leri ve
özel temizleme deterjanları ile silinmelidir.
12
Taş ve Seramik Yüzeylerin Temizlenmesi
Zemindeki kir durumuna göre siyah kazıma ped’ i, kahverengi ağır kir ped’ i veya yeşil
temizleme ped’ i deterjan ile uygulanır. Bunların dışında opsiyonel olarak satılan sert zemin
fırçası deterjan ile birlikte kullanılabilir.
PVC, Laminat, Parke vs. Yüzeylerin Temizlenmesi
Bu tip yüzeylerin temizlenmesinde kırmızı veya beyaz ped’ lerin deterjan ile
uygulanması tavsiye edilir. Parke yüzeylerde kullanımdan ileri gelen çizik ve bozukluklar
mermer temizleme maddesinde anlatıldığı gibi zımpara ile düzeltilebilir. Bu işlemden sonra
vernik ve cila gerekir.
13
Cila ve Dolgu Maddesi Uygulanması
• İlk temizlemeden sonra zemini kurumaya bırakın.
• Zemine cila döküp koridorlara ve trafiğin yoğun olduğu diğer alanlara ilk
tabakayı yayın. Cilayı, zemin desenindeki çizgiler boyunca veya ışık
yönünde ve ince bir tabaka halinde yayın.
• İlk kat cilanın yeterince kurumasını sağladıktan sonra, zemine ikinci ve
üçüncü tabakaları uygulayın.
• Eğer kullanılan cila, keçe ile parlatılın tipte ise, fırçalamadan önce
olabildiğince uzun bekleyin.( 24 saate kadar beklenmesi önerilir).
• Dolgu maddesi uygulanması ise; zeminde boşlukların olması halinde,
cilalamadan önce dolgu maddesi uygulayın.
• Yukarıda anlatılan yöntem izlenmekle birlikte, normal olarak iki kat
dolgu maddesi yeterlidir.
• İkinci katın 10 dakika içerisinde kurumaması; zeminin hala delikli olduğu
anlamına gelir ve üçüncü katın uygulanması gerekir.
Mermer Yüzeylerin Cilalanması
Kullanım ile matlaşmış cilalı mermer yüzeyler, kırmızı ped ve cila ile eski parlak
haline getirilebilir. Çizilmiş mermer yüzeyler ise yukarıda anlatıldığı gibi temizlendikten
sonra cila beyaz ped ile uygulanır. Cilanın uygulanmasında cila marka ve cinslerine göre
farklılık olabileceği için cilanın kendi kullanma tarifine uyulmalıdır.
Resim 1.13: Spreyle Cila Uygulaması
14
Taş Yüzeylerin Cilalanması
Taş yüzeyler yukarıda anlatıldığı gibi temizlendikten sonra
cila beyaz ped ile uygulanır. Cilanın uygulanmasında cila marka
ve cinslerine göre farklılık olabileceği için cilanın kendi
kullanma tarifine uyulmalıdır.
PVC, Laminat ve Parkelerin Cilalanması
Kullanım ile matlaşmış parkelerin tekrar cilalanması için
kırmızı ped ve cila uygulaması tavsiye edilir. Çizilmiş veya
verniği kabarmış parkeler yukarıda anlatıldığı gibi
temizlendikten sonra beyaz ped ve cila uygulaması yapılır.
Cilanın uygulanmasında cila marka ve cinslerine göre farklılık olabileceği için cilanın kendi
kullanma tarifine uyulmalıdır.
1.13. Cila Yapılan Yüzeyi Koruma Yöntemleri
Cilalı yüzeylerin günlük temizlik ve bakımında özel olarak yapılmış cila bakım ilaçları
kullanılır. çünkü, bütün temizlik maddelerinde bir miktar alkalite vardır. Alkalite, cilayı
matlaştırır ve zamanla bozar. Cilalı yüzeylerin temizliğinde kullanılan bakım maddesinde
alkalite yoktur. Cilayı matlaştırmadan toz ve kirleri temizler.
Ayrıca bileşiminde, cilayı andıran bir madde olan günlük bakım ilacı vardır. Cilalı
yüzeyler üzerinden kirleri temizlerken, yüzeyde ince bir film tabakası meydana getirerek
parlaklığını muhafaza eder.
Cila sürülmüş yüzeylerin parlaması için yapılan işlem ise kuru ovmadır. Bu amaçla
geliştirilmiş pedlerden yararlanılacağı gibi pelüş ve mopla da cila parlatılabilir. Parlatma
işlemi cilanın türüne göre elle (mop, pelüş) yapılabileceği gibi, sert cilalarda makine ile
yapılması gerekir. Parlatma işleminin başarılı olması için cilanın kurumasının beklenmesi
gerekir. Islak cila üzerine yapılan parlatma işleminde cilanın bozulması söz konusudur.
1.14. Cila Makinası ve Aksesuarların Bakım
Teknikleri
Cila yapmada kulanılan araçlar, işi biter bitmez derhal
temizlenmelidir. Temizlenmeden bırakılan araçların üzerinde kalan cila
artıkları, sertleşerek araçların bozulmasına sebep olur. Özellikle
paspaslar, hemen yıkanmalı, cila yapmada ve parlatmada kullanılan
pedler, içinde cila sökücü bulunan bol su ile yıkanmalıdır.
Not: Yıkama esnasında ped bükülmemelidir.
15
Makineyi taşımak için kol dik duruma getirilir. Makine bastırılarak tekerleklerin
yere basması sağlanır. Çekerek hareket ettirilir.
Kol yüksekliğini ayarlamak için makinenin iki yanında bulunan kolları aynı anda
bastırarak sapı aşağı veya yukarı itin
1.15. Cila Araç ve Gereçlerini Toplama ve Depolama Teknikleri
Cilalamada kullanılan araç gereçler, işleri bittikten sonra güzelce temizlenmeli. İşi
biten araç gereçler kat ofisi malzeme depolarına, kolay ulaşılabilecek ve zarar
görmeyecekleri bir yere, düzenle istiflenmelidir. Özellikle cilaların kapaklarının sıkı
kapatılmış olup olmadığı dikkatle kontrol edilmelidir. Çünki bazı cilaların buharlaşma
özelliği vardır ve açık kalan ya da hava alan cilalar buharlaşarak maddi kayıplara ve kötü
koku yayılmasına sebep olabilir. Yine cilalama işleminde kullanılan pedler krılmayacak veya
bükülmeyecek şekilde istiflenmelidir. Makineler ise yine herhangi bir çarpmaya maruz
kalmayacak uygun bir yere kaldırılmalıdır. Makinelerin fişleri düzgün bir şekilde toplanması
ve sarılması kordonun kırılmasını önleyecek ve makinamızın kullanma ömrünü uzatacaktır.
16
Ped tutucu disk çıkartılır ve pad sökülür deterjanlı su
ile temizlendikten sonra depoya kaldırılır.
Cila işi bitince fiş pirizden çekilir, kablo
silinerek toplanır.
Kirli su tankı temizlenir, temiz su tankında
kimyasallı su kalmamasına dikkat edilir.
Alt fırçalar ve vakum lastikleri temizlenir.
Yan taraftaki mekanizma çevrilir, fırça kaldırılır
makinenin tekerlek üzerinde yürümesi sağlanır ve
yerine bırakılır.
1.16. Alanı Kontrol Etme
Cilalama işlemi bittikten sonra alan kuru bir mopla silinerek yüzeydeki toz
temizlenir.
Cila yapılan alan kontrol edilerek, cilalanmamış ya da eksik kalmış yer olup
olmadığı belirlenir, gerekirse bu alanlar tekrar cilalanır.
Kontrol işi bittikten sonra cila ve temizlik araç gereçleri toplanır, temizlenir ve
yerlerine götürülür.
Alan tekrar kontrol edilerek, herhengi bir malzeme kalıp kalmadığına bakılır.
Gerekli uyarı levhaları konularak cilalanan yüzey kurumaya bırakılır.
17
UYGULAMA FAALİYETİ
İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERILER
Cila yapılacak yüzey çeşidini
belirleyeniz.
Yüzey çeşidine göre uygun cilalama
yöntemini belirleyiniz.
Belirlenen yönteme uygun araç
gereçleri temin ediniz.
Yöntemine uygun cilalama işlemini
yapınız.
Cila makinesi ve aksesuarların
bakımını yapınız.
Kontrol ediniz.
Cila yapılacak yüzey çeşitlerini ve
özelliklerini araştırınız.
Yüzey çeşidine uygun cilalama
yöntemini doğru öğreniniz.
Cilalama araç gereçlerini yöntemine
uygun hazırlayınız.
Yüzey özelliğine göre cilalama
işlemini doğru uygulayınız.
Cila makinesi ve aksesuarların
kullanım kurallarına uygun, bakımını
yapınız.
Yaptığınız çalışmaları kontrol ediniz.
Üniformanızı giyiniz.
Araç gereçlerin kullanımına özen
gösteriniz.
İş güvenliği önlemlerini uygulayınız.
Ergonomi kurallarını uygun çalışınız.
UYGULAMA FAALİYETİ
18
PERFORMANS DEĞERLENDİRME
Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınız
kontrol listesine göre değerlendiriniz.
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır
1 Cila yapılacak yüzey çeşitlerini incelediniz mi?
2 Cila çeşitlerini araştırdınız mı?
3 Cilaların kullanma talimatlarını öğrendiniz mi ?
4 Üniformanızı giydiniz mi ?
5 Cila makinasının özelliklerini öğrendiniz mi?
6 Güvenlik önlemlerinizi aldınız mı ?
7 Cila yapılacak alanı cilalama işlemi için hazırladınız mı?
8 Cila makinasını tekniğe uygun kullanıma hazırladınız mı?
9 Cilalama işlemlerini doğru olarak uyguladınız mı?
10 Çalışma alanınızın genel kontrolünü yaptınız mı ?
11 Elde ettiğiniz sonuçlarla hedeflediğiniz amaca ulaşabildiniz mi?
DEĞERLENDİRME
Yapmış olduğunuz değerlendirme sonunda eksik olduğunuz konu varsa tekrar ederek
eksiklerinizi tamamlayınız.
PERFORMANS DEĞERLENDİRME
19
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME SORULARI
Aşağıdaki soruları DOĞRU – YANLIŞ olarak cevaplandırınız.
1. ( ) Cila, sert yer kaplamalarının kolayca temizlenmesi, güzel görünmesi ve korunması
için uygulanan bir işlemdir.
2. ( ) Kristalize cila sadece mermer, traverten gibi sert zeminlerde kullanılır, kesinlikle
PVC türü zeminlerde kullanılmaz.
3. ( ) Cila yapmadan önce yüzey yıkanmalı ve ıslak ıslak cila uygulanmalıdır.
4. ( ) Cilalanacak yüzey, cilalama boyunca misafir trafiğine kapatılmamalıdır.
5. ( ) Cilanan yüzey, bir dahaki cilalamaya kadar hiçbir temizlik ve bakım gerektirmez.
6. ( ) Cilalama esnasında hiçbir güvenlik önlemi almaya gerek yoktur.
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız .

Kaynak:megep.meb.gov.tr

 Rota Makine ve Yüzey Yenileme Sistemleri Toz Mermer Cilası – Toz Cila