TEMİZLİK MADDELERİNİ SEÇERKEN VE KULLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

TEMİZLİK MADDELERİNİ SEÇERKEN VE KULLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

TEMİZLİK MADDELERİNİ SEÇERKEN VE KULLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR

Temizlik Maddelerinin Çeşitleri
Temizliğin hoşa giden bir iş olması için işi kolaylaştırıcı
çeşitli temizlik maddeleri üretilmektedir. Bununla beraber pek çok
etkin temizleyici uygun şekilde kullanılmazsa etkisiz olur, hatta
istenmeyen sonuçlar yaratır.

Temizlik Maddeleri Fiziksel ve Kimyasal  İşlevlerine Göre Şu
Şekilde Sınıflandırılabilir:

1)     Çözücüler:Soda, su,benzin,gazyağı,alkol.

2)     Temizleyiciler:Sabun ve sentetik temizleyiciler(deterjan).

3)     Ovucular ve Emiciler:Tuz,ovucu tozlar,talk pudrası vb.

4)     Alkaliler:Amonyak,karbonat,soda vb.

5)     Asitler:Limon suyu,sirke,oksalik asit,tartarik asit,tuz ruhu.

6)     Ağartıcı ve dezenfektanlar:Hidrojen peroksit(oksijenli
su),klorlu ağartıcılar(çamaşır suyu), naftalin vb.

7)     Parlatıcılar:Çeşitli cilalar

Temizlik Maddelerini Doğru ve Etkili Kullanmak İçin Şu Hususlara
Dikkat Ediniz:

1-Kullanılan temizlik maddesinin miktarı:

Kirlerin çıkarılması için yeterli miktarda madde kullanılmazsa
temizleyicinin etkisi tam olmaz ve o iş için harcanan zaman ziyan
edilmiş olur. Temizleme işine mamulün paketinde önerilen miktarla
başlanmalı ve daha sonra suyun sertliği ve kirin derecesine göre
uygun kullanma miktarı ayarlanmalıdır. “Çok köpük iyi
temizlik” yanılgısıyla gereğinden fazla miktarda temizlik maddesi
kullanmayınız. Her türlü temizlik maddesini her yüzeyde
kullanmayınız. Örneğin; Çamaşırda toz deterjan daha aktifken
bulaşıkta sıvı veya krem türde olanları tercih ediniz.

2-Suyun sıcaklığı:

Kirin çeşidine göre su yeterli sıcaklıkta olmalıdır.
Örneğin;yağlı kirler sıcak su ile daha kolayca ve çabuk
çıkarıldığı gibi temizliğin kalitesi de yüksek olur.

3-Yüzey ile temasa geçme süresi:

Temizleyici madde temizlenen yüzey ile belirli bir sürede temasa
geçer. Bu nedenle temizleme sırasında çok acele etmemek gerekir.

4-Ovma süresi:

Ovma kirli yüzeyle temizleyici maddenin kısa sürede temasa
geçmesini sağlar. Bu işlem özellikle  pürüzlü yüzeylerdeki
kirin daha çabuk çıkmasında faydalı olur. Ancak bazı yüzeylerde
ovma yüzeyi bozabilir. Temizlemede basınç uygulayınız, fakat
aşırı ovmadan kaçınınız.

5-Temizleme suyunu kullanma süresi:

Eğer temizleme suyu kirlenmiş ise ve kullanılmaya devam ediliyor ise
iyi bir sonuç beklenemez, çünkü bu durumda temizlenen yüzeye;
çıkarılan kirden daha fazlası depo edilir. Bu nedenle su orta
derecede kirlendiği zaman değiştirilir.

Temizlik Maddeleri Seçerken Şu Hususlara Dikkat Ediniz
Kimyasal olarak yumuşak olmasına; yüzey  ve  cilde zarar
vermemesine dikkat ediniz(Ph değeri 7’ye yakın değerler
olmalıdır.)

Kötü kokusu olmamasına dikkat ediniz.

Uygun bir ambalajda olmasına dikkat ediniz.

Ambalajın üzerinde; okunaklı, kolaylıkla silinmeyen, firma adı,
marka,seri no, net ağırlık, kullanım bilgisi, koruyucu önlemler
gibi bilgiler olmasına dikkat ediniz.

İçerdiği ana temizlik maddesini öğreniniz.

Ekonomik açıdan maddenin fiyatı ile etkinliğini
karşılaştırınız.

Maddenin hangi amaçlarla kullanılacağını ve yerini tam olarak
belirleyiniz.

Yeni çıkan ürünleri deneyiniz ve mevcut olanlarla kıyaslama
yapınız.

Raf ömrüne dikkat ediniz.

Temizleme ve beyazlatma gücü yüksek olanı seçiniz.

Sonuçtan ne beklendiğini(yani standardın ne olduğu)
belirleyiniz.

Temizlik maddelerini seçmek ve kullanmak kadar uygun koşullarda
saklamakta önemlidir.

Temizlik maddelerini mümkün olduğunca kendi ambalajlarında
saklayınız.

Ambalajlarının kapağını açık bırakmayınız.

Özellikle toz ve benzeri türdeki deterjanları nemden uzak
tutunuz.

Gıda maddelerinden uzak tutunuz.

Depolama alanını sık sık havalandırınız.

Çocuklardan uzak tutunuz.

Alışveriş sırasında bir sorunla karşılaşmanız durumunda
aşağıdaki kurumlara başvurabilirsiniz.

1.                 Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri: 80 il
merkezinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri  ve ilçelerde
kaymakamlıklar bünyesinde faaliyettedir.

2.     İllerde Sanayi ve Ticaret Müdürlükleri

3.     T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı. Tüketicinin ve Rekabetin
Korunması Genel Müdürlüğü

4.     Tüketici Sorunlarına bakmakla görevli Asliye Hukuk veya
Ticaret Mahkemeleri

5.     Tüketicinin  korunmasına yönelik faaliyet gösteren dernek
veya vakıflar.