Mermer Silim Teknolojisi

Mermer Silim Teknolojisi

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MEGEP
(MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN
GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)
MAKİNE TEKNOLOJİSİ
MERMER PARLATMA

Rota Makine ve Yüzey Yenileme Sistemleri Toz Mermer Cilası – Toz Cila

ANKARA 2008
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;
 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile
onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak
yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında
amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim
materyalleridir (Ders Notlarıdır).
 Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye
rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve
geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında
uygulanmaya başlanmıştır.
 Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği
kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması
önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir.
 Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik
kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşılabilirler.
 Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır.
 Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında
satılamaz.
i
AÇIKLAMALAR ……………………………………………………………………………………………………..ii
GİRİŞ ………………………………………………………………………………………………………………………1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 ……………………………………………………………………………………….3
1. AŞINDIRICILAR (ABRASİVLER)…………………………………………………………………………3
1.1. Çeşitleri ………………………………………………………………………………………………………….4
1.2. Yapıları ………………………………………………………………………………………………………….4
1.2.1. Forma Göre Aşındırıcılar……………………………………………………………………………4
1.2.2. Aşındırıcı Cinsine Göre ……………………………………………………………………………..5
1.2.3. Bağlayıcıya Göre ………………………………………………………………………………………5
1.2.4. Grain (Elek) Numarasına Göre (Tane Büyüklüğüne Göre)……………………………..6
1.3. Pürüzlülük Değerleri………………………………………………………………………………………..6
1.4. Parlatma Sırası ………………………………………………………………………………………………..7
1.5. Makineye Takılışı ……………………………………………………………………………………………7
1.6. Cilalar ve Parlatma Keçeleri ……………………………………………………………………………..8
1.6.1. Toz Cilalar ……………………………………………………………………………………………….8
1.6.2. Krem Cilalar …………………………………………………………………………………………….9
1.6.3. Sıvı Cilalar……………………………………………………………………………………………..10
1.6.4. Parlatma Keçeleri…………………………………………………………………………………….11
1.7. Tezgâhta Mermer Plakayı Parlatma ………………………………………………………………….11
1.7.1. Makineyi Çalıştırma ………………………………………………………………………………..12
1.7.2. Mermer Yüzeyine Temiz Su Verme…………………………………………………………..12
1.7.3. 1 Numaralı Aşındırıcıyı Bütün Yüzeye Uygulama……………………………………….13
1.7.4. Aşındırıcı Basıncını Ayarlama ………………………………………………………………….14
1.7.5. Aşındırıcıları İnce Pürüzlülüğe Doğru Uygulama ………………………………………..14
1.7.6. Makineyi ve Suyu Kapatma………………………………………………………………………15
1.7.7. Silinen Plakayı Yıkama ……………………………………………………………………………15
UYGULAMA FAALİYETİ ………………………………………………………………………………….16
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME …………………………………………………………………………17
ÖĞRENME FAALİYETİ-2………………………………………………………………………………………20
2. MERMER CİLALAMA………………………………………………………………………………………..20
2.1. Mermer Plaka Üzerindeki Talaşların Çek Pas ile Temizlenmesi…………………………..20
2.2. Nemli Mermer Üzerine Toz Cila Serpme ………………………………………………………….20
2.3. Makineye Parlatma Keçesi Takma …………………………………………………………………..21
2.4. Keçeyi Bütün Yüzeye Uygulama…………………………………………………………………….21
UYGULAMA FAALİYETİ ………………………………………………………………………………….23
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME …………………………………………………………………………24
MODÜL DEĞERLENDİRME ………………………………………………………………………………….27
CEVAP ANAHTARLARI ………………………………………………………………………………………..28
KAYNAKÇA………………………………………………………………………………………………………….30
İÇİNDEKİLER
ii
AÇIKLAMALAR
KOD 521MMI343
ALAN Makine Teknolojisi
DAL/MESLEK Mermer İşleme
MODÜLÜN ADI Mermer Parlatma
MODÜLÜN TANIMI
İşin özelliğine göre mermer plakanın perdah (parlatma)
makinesinde işlenmesi ve parlatılmasının anlatıldığı öğrenme
materyalidir.
SÜRE 40/32
ÖN KOŞUL Temel İmalat İşlemleri modülünü tamamlamış olmak
YETERLİK Parlatma (perdah) makinesini kullanmak
MODÜLÜN AMACI
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında bu modül ile, her türlü mermer
plakayı perdah makinesinde işleyerek parlatabileceksiniz.
Amaçlar
1. Mermer plakaları, parlatma makinesi ve aparatları
kullanarak yüzey pürüzlülüğünü istenilen değerde
işleyebileceksiniz.
2. Mermer plakaları parlatma makinesinde değişik cilalar
kullanarak parlatabileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI
Mermer atölyesi, şeritmetre, perdah makinesi ve aşındırıcılar
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
 Bu modül içerisinde yer alan her faaliyetten sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
 Modül sonunda, kazandığınız bilgi beceri ve tavırların
ölçülmesi için öğretmeniniz tarafından hazırlanan ölçme aracı
ile değerlendirileceksiniz.
AÇIKLAMALAR
1
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Mermer, günümüzde önemli bir ihracat ürünü olmuştur. Üretilen ürünlerin geniş
sahalarda uygulama alanı bulması mermer işlemeciliğini önemli bir meslek alanı yapmıştır.
Mermer imalat tezgâhları ve mermer sanayisi aynı hızla ilerlemiş ve sanayideki yerini
almıştır. Makine parkı, çalıştırdığı eleman sayısı ve ürettiği ürünlerle mermer sektörü adını
tüm dünyaya duyurarak mermer piyasasında söz sahibi olmuştur.
Bu modül ile parlatma makinesinde mermer plakaları istenilen nitelikte işleyip
parlatabileceksiniz. Aşındırıcıların özelliklerini kavrayarak aşındırıcı sıralamasını
yapabileceksiniz. Ayrıca parlatma (perdah) makinesini imalat için hazırlayarak mermer
plakaları işleyip cila yapabileceksiniz.
GİRİŞ
2
3
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Aşındırıcıları ve cilaları tanıyarak, işin özelliğine göre aşındırıcı ve cila
seçebileceksiniz.
ARAŞTIRMA
 Bulunduğunuz bölgede aşındırıcı ve cila satan yerlerden, mermer
işletmelerinden aşındırıcı ve cila çeşitlerini, özelliklerini ve kullanım yerlerini
inceleyiniz.
1. AŞINDIRICILAR (ABRASİVLER)
Aşındırıcılar, çeşitli aşındırıcı maddeleri birleştirerek belirli formlarda imal edilen
mermer parlatmada kullanılırlar (Resim 1.1). Bu aşındırıcı maddeler elmas, silisyum karbür
ve alüminyum oksittir. Birleştirme maddeleri doğal veya suni yapıştırıcı maddeler olabilir.
Aşındırıcıların seçimi, mermerin cinsine, serliğine ve parlatma makinesinin tipine göre
değişmektedir. Aşındırıcı seçiminde;
 Serlik derecesi,
 Kristal yapısı,
 Kırılganlık,
 Mermerin cinsi
büyük önem taşımaktadır. Aşındırıcı olarak;
 Elmas,
 SiC (silisyum karbür),
 Al2O3 (alüminyum oksit),
 Boron nitrit,
 Kuvars
sayılabilir.
Bunlardan en sık kullanılan SiC, tane şekli üçgen prizma şeklinde olması nedeniyle
köreldikçe kolay kırılmakta ve keskin yeni uçlar meydana gelmektedir. Bu şekilde aşındırma
etkisi daha uzun süreli olmaktadır. Elmas ise kübik kristalli olup, kırılgan olmamakla birlikte
çok sert olduğu için çabuk körelmeyen bir yapıya sahiptir.
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
ARAŞTIRMA
4
Resim 1.1: Aşındırıcılar
1.1. Çeşitleri
Aşındırıcılar forma, aşındırıcı cinsine, bağlayıcıya, Grain (Mesh) numarasına,
fonksiyonuna ve taşa göre sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırma pah, alın, eskitme, honlama
olarak da yapılabilir. Ayrıca mermer aşındırıcısı, granit aşındırıcısı, seramik aşındırıcısı gibi
olarak da sınıflandırma yapmak mümkündür. Sanayide en çok sınıflandırmaları kesici
cinsine ve tane büyüklüğüne göre yapılır (Resim 1.2).
Resim 1.2: Abrasiv çeşitleri
1.2. Yapıları
Aşındırıcı yapıları özelliklerine göre değişmektedir. Aşındırıcıların kullanım yerleri ve
amaçlarına göre, özellikleri ve birleştirme maddeleri değişmektedir. Sert taşlarda yumuşak
aşındırıcı, yumuşak taşlarda sert aşındırıcı kullanılmaktadır.
1.2.1. Forma Göre Aşındırıcılar
Sahip oldukları geometrik şekle göre abrasivlerin Frankfurt tipi, sektör tipi, Terzago
tipi ve Cassani tipi gibi tipleri vardır(Resim 1.3).
5
Resim 1.3: Frankfurt, Tergoza ve Cassani tipi aşındırıcılar
1.2.2. Aşındırıcı Cinsine Göre
Aşındırıcılar, içersinde kullanılan aşındırıcı cinsine göre sınıflandırılabilirler.
1.2.2.1. Elmas
Elmas aşındırıcıların, aşındırıcısı olan yapay elmas, grafitin yaklaşık 50-60 Kbar (50-
60 bin atmosfer) basınç altında, 1400 oC civarında sıcaklıkta demir, nikel veya kobalt gibi
metalik eriyik içinde doymuş solüsyon elde edilene kadar çözülmesi ve ardından sıcaklık
biraz düşürülerek, böylece fazla gelen grafitin doğal elmas gibi kübik kristalli hale gelmesi
ile elde edilir. Sıcaklık ve basınçla oynayarak az veya çok renkli, az veya çok yüzlü farklı
kalitelerde sentetik elmas elde edilebilir. Elmas, çözücü madde nikel olursa sarı renkte,
kobalt olursa yeşil renk alır. Elmas aşındırıcılar 10 Mohs sertliğinde en sert aşındırıcılardır.
Çok pahalı olmalarına karşılık klasik aşındırıcılara göre 300 kattan fazla daha uzun
ömürlüdürler.
1.2.2.2. Silisyum Karbür (SiC)
Doğal olarak bulunmaz. Beyaz silis kumunun toz kömürle tepkimesiyle elde edilir.
Tepkime için elektrik rezistanslı ve 2000 – 2200 oC kadar ısıtılan fırınlar kullanılır. Kömür
olarak petrokok veya metalurjik kok kullanılır. Sertliği 9.13 – 9.15 Mohs civarındadır.
1.2.2.3. Alüminyum Oksit (Al2O3)
Boksit cevherinin ısıtılıp suyu alındıktan sonra fırında eritilmesiyle oluşur. Normal
alüminyum oksidin sertliği 9.03 – 9.06 Mohs civarındadır ve kristal büyüklüğü 50 Mikronun
üzerindedir. Normal Alüminyum oksit sinterlenerek mikrokristalli Alüminyum oksit üretilir.
Kristal büyüklüğü 0.2 Mikron olan 9.2 Mohs sertliğinde çok sert ve ince kristalli bir
aşındırıcı elde edilir. 2000, 3000, 5000, 6000 numaralı çok ince grain aşındırıcılarda
kullanılır.
1.2.3. Bağlayıcıya Göre
Aşındırıcılarda;
6
 Manyezit
 Yarı sentetik (velox)
 Tam sentetik
bağlayıcılar kullanılırlar. Orta, yumuşak veya sert diye adlandırılırsa bağlayıcıya göre
sınıflandırılıyor demektir. Abrasivin bayatlaması, sertliği, su gibi dış koşullara karşı
kalitesini koruması bağlayıcıya bağlıdır. Kendi aralarında dört gruba ayrılırlar:
 Magnezit bağlı aşındırıcılar
 Reçineli aşındırıcılar
 Sentetik bağlı aşındırıcılar
 Doğal lak bağlantılı aşındırıcılar
1.2.4. Grain (Elek) Numarasına Göre (Tane Büyüklüğüne Göre)
Aşındırıcılar 80, 180, 240, ¾ (300 – 400), 500, 800, 1500 numaraları tane
büyüklüğünü belirtir. Bu numaralara küçük numaralı aşındırıcılar kalın, yüksek numaralı
aşındırıcılar ince tanelidir. Tane büyüklüğüyle ilgili bilgiler 1.3 pürüzlülük değerleri
konusunda verilecektir. Aşındırıcılar en sık tane büyüklüğüne göre anılırlar.
1.3. Pürüzlülük Değerleri
Pürüzlülük değerleri işlenen taşın yüzey kalitesini belirtir. Yüzey ne kadar ince
işlenirse o kadar iyi cila alır. Mermerin kullanım yerine göre pürüzlülük değeri seçilmesi
uygun olur. İstenen pürüzlülük değerini aşındırıcılar yardımıyla elde edilmektedir.
Aşındırıcının tane büyüklüğü Grain numarasına göre belirlenir. Grain numarası 400 ve
yukarı olan aşındırıcılar ince işleme için kullanılır. Grain numaraları zımpara kâğıtları içinde
geçerlidir. Zımpara kâğıtlarının isimlendirilmesi yine bu numaralara göre yapılmaktadır.
Grain (mesh ölçüsü) numarası bir eleğin 1” (inç) ( 25.4 mm) lik kısmına denk gelen
delik sayısıdır. Örneğin 1” de 20 delik olduğu zaman iri tanecik, 1” de 400 delik olduğu
zaman delik çapları küçüleceği için ince taneli aşındırıcı taneciği elde edilmektedir. Tablo
1.1’de grain numaraları ve tane büyüklükleri verilmiştir.
Grain
No
Tanecik Büyüklüğü
(mikron= mm/1000)
Grain
No
Tanecik Büyüklüğü
(mikron= mm/1000)
Grain
No
Tanecik
Büyüklüğü
(mikron=
mm/1000)
16 1000 – 1400 120 90…125 400 14…20
24 600 – 850 180 63 – 90 500 10 – 14
36 425 – 600 220 53 – 75 600 8 – 10
46 300 – 425 240 50 – 63 800 6 – 8
60 212 -300 280 40 – 50 1000 4 – 6
80 150 – 212 320 28 – 40 1200 2 – 4
100 106 – 150 3/4 15 – 35 1500 1 – 2
Tablo 1.1: Grain numaralarına göre tanecik büyüklükleri
7
1.4. Parlatma Sırası
Mermer ocaktan blok halinde çıkarılır. Blok mermer katrak makinesi veya S – T
makinesinde plaka şeklinde kesilir. Kesimde plakaların yüzeylerinde kesme izleri oluşur.
Plakanın üzerindeki bu izlerin temizlenmesi ve estetik için parlatma işlemi yapılır.
Parlatma da önce kaba kesim izleri yok edilir. Daha sonra yüzey pürüzlülüğü istenilen
değere ayarlanır. Bu işlemler için ilk önce grain numarası küçük olan aşındırıcılar seçilir
(örneğin 24, 36, 46 gibi). Daha sonra grain numarası orta büyüklükte aşındırıcı seçilir
(örneğin 180, 220, 240 gibi). Daha sonra grain numarası büyük olan ince taneli aşındırıcı
seçilir (örneğin 350, 400, 600 gibi).
Parlatma makinesine ilk önce kaba (büyük taneli) abrasiv bağlanır. Daha sonra orta
(orta büyüklükte tanesi olan) abrasiv bağlanır. Son olarak da ince taneli abrasiv bağlanır.
1.5. Makineye Takılışı
Aşındırıcılar makineye aşındırıcı pleyti yardımıyla bağlanır. Pleyt üzerine
aşındırıcıların bağlantı ayakları vidalar yardımıyla bağlanır. Aşındırıcılar bu ayaklara
bağlanır. Ya da aşındırıcılar pleyte akemi gibi bir yapıştırıcıyla yapıştırılır. Pleyte
yapıştırılan aşındırıcılar üç parça değil de bütün olarak üretilmişlerdir. Ama günümüzde
aşındırıcılar üç parça olarak üretilmektedir. Aşındırıcılar pleyte takıldıktan sonra pleyt
makinenin başlık miline takılır (Resim 1.4 ve Resim 1.5).
Resim 1.4: Aşındırıcılar ve aşındırıcı pleyti
Resim 1.5: Aşındırıcıların pleyte takılması
8
Resim 1.6: Pleytin tezgâha bağlanması
Pleyt, aşındırıcılar takıldıktan sonra ters çevrilerek tezgâh üzerine yerleştirilir.
Makinenin kumanda kolu yardımıyla başlık milinin kamalı ucu pleyt kovanı içine takılır.
Pleyt kenetlenme yönünde döndürülerek kenetlenme sağlanır (Resim 1.6).
1.6. Cilalar ve Parlatma Keçeleri
Mermerin işlenmesinde önemli aşamalardan biride cilalamadır. Cilaların görevi
mermerin yüzeyini dış etkilerden korumak, parlaklık vermek ve estetik bir görünüm
kazandırmaktır. Dış etkenlerin içinde en önemlisi mermerin su alma özelliğinin yok
edilmesidir. Mermer yüzeyler istenilen pürüzlülük değerinde işlendiğinde, yüzeyde istenilen
parlaklık ve yüzey kalitesi elde edilir. Fakat bu yüzey dış etkenlere karşı korumasızdır. İşte
bu yüzeyleri korumak için cila en önemli koruma maddesidir.
Cilalar mermer yüzeyine keçeler yardımıyla tatbik edilmektedir. Mermer kaba silimi
yapıldıktan sonra başlığa keçe pleyti takılır. Cilalar mermer yüzeye tatbik edilir daha sonra
keçe ile cilanın tüm yüzeye işlemesi için keçenin ısınması ile de parlatma yapılır. Cilalar;
 Toz cilalar
 Krem cilalar
 Sıvı cilalar
olmak üzere üç çeşittir.
1.6.1. Toz Cilalar
Toz cilalar mermerlerin cilalanmasın da sık kullanılan cilalardır. Mermer üzerinde su
geçirmezliği ve dış etkenlerden koruma özellikleri bulunur. Toz cila yapılırken mermer
yıkanır ve cila vurulacak yüzey temizlenir. Yüzey nemlendirilerek toz cila keçe yardımıyla
yüzeye uygulanılır. İstenilen parlaklık elde edilene kadar uygulamaya devam edilir. Bu
uygulama yapılırken mermer biraz ısınır. Bu ısınma yüzeyin cilayı almasını kolaylaştırır ve
daha iyi sonuç vermesini sağlar.
Çeşitli karışımlardan oluşan toz cilalar bulunmaktadır. Cilaları karışım olarak
hazırlanabileceği gibi hazır olarak ta piyasadan temin edilebilir. Toz cila karışımında asit
oksalit % 65, kalay oksit %30, kükürt %5 bulunur(Resim 1.7).
9
Resim 1.7: Toz cila
1.6.2. Krem Cilalar
Krem cilalar, elle cila uygulamalarında sıkça kullanılır. Cila krem şeklinde olduğu için
krem cila adı verilmiştir. Krem cilaların belirli bir kullanım süresi vardır. Bu süre içinde
kullanılmayan cilalar bozulurlar. Bunu önlemek için krem cilaları ihtiyaç duyulduğu
zamanlarda alınmalıdır veya stokta fazla bulundurulmamalıdır.
Krem cilalar uygulanırken yüzey temizlenerek nemlendirilir ve keçe yardımıyla
yüzeye uygulanır. Mermer ve granitlere bir ince ovalama teli, keçe, kuru yünlü ya da
pamuklu kumaş ile tatbik edilir. Özel karışımı sayesinde yüzeydeki mikro gözenekleri ve
kılcal çatlakları örterek buralarda bakteri ve kir oluşumunu önler. Naturel, kırmızı, yeşil, sarı
ve siyah renkleri mevcuttur. Ayrıca cilalar kalıp haline getirilmiş olarak ta imal edilir. Bu
cila kalıpları pasta olarak isimlendirilmektedir (Resim 1.8).
Resim 1.8: Kalıp (pasta) cilalar
10
1.6.3. Sıvı Cilalar
Sıvı cilalar çok amaçlı kullanım için imal edilmişlerdir. Mermeri parlatmanın yanında
su geçirmezliği sağlama ve dış etkenlerden koruma görevleri vardır. Sıvı cilalar
uygulanırken yüzey temiz olmalıdır. Cila bir bez yardımıyla tüm yüzeye uygulanmalıdır.
Cila uygulamamış yüzey kalıp kalmadığı kontrol edilmelidir.
Sıvı solvent bazlı ve yanıcı olmayan cila, köşe ve kenar gibi pasta cila uygulamanın
zor olduğu yerlerde kullanılır. Sürüldüğü mermer ya da granit yüzeyin rengini
belirginleştiren ve çok çekici ıslak bir görünüm veren özelliği vardır. Reçine içermediğinden
bir film tabakası oluşturmaz ve zamanla sararmaz. Çabuk kurur ve kolay parlatır.
Özel işlemden geçirilmiş bir silikon içeren solvent bazlı yanıcı olmayan cila mermer,
granit, yer karosu ve hatta seramik fayansların korunması ve cilalanması için kullanılır.
Uygulamadan önce yüzeyi iyice temizleyiniz, tabanca, fırça ya da temiz bir bezle yüzeye
ince bir tabaka halinde iyice yayınız. Bir kaç dakika bekleyiniz. Başka bir temiz ve kuru bez
ya da ince ovma teli ile parlatınız. Geniş yüzeylerde zemin cila makinesi ile uygularsanız
daha hızlı ve iyi netice alırsınız.
Diğer bir sıvı cila ise, tek kafalı bir yer cila makinesi ile mermer yüzeylere uygulanır.
Mermer içindeki naturel kalsiyum karbonatın hafif asitlerle eritilmesi ve camlaştırıcı
maddelerle birleşmesiyle ortaya çıkan bir termo-kimyasal reaksiyon sonucu yüzeyde cama
benzer son derece sert ve parlak bir tabaka oluşur. Gözenekler tamamen kapanır ve yoğun
ayak trafiğine son derece dayanıklı ve kalıcı bir parlaklık elde edilir. Uygulamadan önce
yüzeyde hiç bir leke kalmamalıdır. Yumuşak bir bezle yüzeye iyice yayılır ve hemen
ardından zemin cila makinesi ile zemin ovulur.
Resim 1.9: Sıvı cilalar
11
1.6.4. Parlatma Keçeleri
Parlatma keçeleri preslenmiş keçenin belli bir formda şekillendirilmiş halidir.
Parlatma keçelerinde elde ya da makinede parlatma işlemine göre kullanılan malzeme
değişmektedir. Belli bir şekil verilmiş bezler bir araya getirilerek de parlatma keçesi elde
edilebilir. Bu tür keçelerde genelde amerikan bezi diye adlandırılan bez kullanılır. Kullanım
yerine göre keçeler parlatma makinesinin pleytine yapıştırılabilecek tipte, spirallere
takılabilecek şekilde de üretilirler.
Resim 1.10: Keçeler
Resim 1.11: Pleyte yapıştırılmış ve mile takılmış keçe
1.7. Tezgâhta Mermer Plakayı Parlatma
Kesimden çıkmış ham plakalar dik konumda taşınarak önceden üzeri temizlenmiş
parlatma makinesi tablasına yerleştirilir. Plaka nemli olarak plastik zemine vakum
yaptırılarak titreşim ve hareket etmesi önlenir. Resim 1.12’de plakanın dik konumda
taşınması görülmektedir.
Resim 1.12: Mermer plakanın dik taşınması
12
1.7.1. Makineyi Çalıştırma
Parlatma makinesinde parlatma işlemi insan gücüyle yapılmaktadır. Makineyi
çalıştırmadan önce su deposundaki su miktarı kontrol edilmelidir. Elektrik sistemi, mafsallı
kollar, pleytin başlığa kenetlemesi ve vakumlama kontrol edilir. Aşındırıcının tüm yüzeye
ulaşması kontrol edilir. Ulaşamadığı durumda mermer plakanın tabla üzerindeki yerleşimi
kontrol edilerek yeni bir yerleştirme veya kademeli silim yapılabilir. Aşındırıcı sıralamasına
göre aşındırıcılar hazırlanır. Cila atılacaksa cila ve parlatma keçeleri de hazırlanır.
Makine çalıştırılmadan önce mafsallı kollar ve kollarda hareketi sağlayan mafsal
rulmanlarının sağlamlığı kontrol edilir. Yağlanması gerekiyorsa yağlanır. Plaka parlatılırken
başlık plaka üzerinde rahatlıkla gezebilmelidir.
Resim 1.13: Mafsallar
Parlatma tezgâhı çalıştırma ünitesinde :
 Şalter,
 Su vanası,
 Pnömatik kumanda ünitesi (tezgâh pnömatik ise),
 Kumanda kolu
bulunmaktadır.
1.7.2. Mermer Yüzeyine Temiz Su Verme
Mermer plakayı parlatmada suyun önemi çok büyüktür. Parlatma esnasında
sürtünmeden dolayı ısı oluşmaktadır. Su aşındırıcıları ve mermer plakayı soğutarak zarar
görmesini engellemektedir. Bu ısı mermer plakada çatlamalar meydana getirmektedir. Aynı
zamanda abrasivleri ısıtarak birleştirme maddelerini yumuşatarak bozmakta ve aşındırıcıda
kopmalar meydana getirmektedir. Dolayısıyla aşındırıcıları kullanılamaz hale getirmektedir.
Ayrıca parlatma sırasında çıkan toz ve mermer tozlarının mermer plaka üzerinden
uzaklaştırma işlemini su yapmaktadır. Su aşındırıcıyla plaka arasına girerek kesmeye de
yardımcı olmaktadır.
13
Makineyi çalıştırmadan önce su vanası açılarak suyun akıp akmadığı kontrol
edilmelidir. Su akmıyorsa veya normalden az akıyorsa arıza bulunup giderilmelidir. Suyun
temiz olmasına dikkat edilmelidir. Pis su boru ve hortumları tıkamakta ve yüzeyde
bozukluklara neden olmaktadır (Resim 1.14).
Resim 1.14 Makinenin su sistemi ve mermere temiz su verme
1.7.3.1. Numaralı Aşındırıcıyı Bütün Yüzeye Uygulama
Aşındırıcılar tane büyüklüğüne göre sınıflandırılır. Bunun nedeni ise işlem sırası iri
taneli aşındırıcıdan başlayarak ince taneli aşındırıcıya doğru işlem yapılmasıdır. Mermer
plaka üzerindeki kaba izler iri taneli aşındırıcı ile temizlenir. Kaba izler plaka kesiminde
meydana gelmektedir. Aşındırıcıların tana büyüklükleri (grain numaraları) Tablo 1.1 de
verilmiştir. 1. numaralı aşındırıcı plaka üzerindeki kaba izleri yok ederek daha sonra
vurulacak olan ince taneli aşındırıcılar için yardımcı olur. Aşındırıcının plaka üzerinde belirli
bir metotla gezdirilmesi gerekir. Düzensiz gezdirildiği zaman belli yerlerden az, belli
yerlerden çok alır. Bu olay plakanın bazı yerlerinde yükseklik bazı yerlerinde ise çukurluklar
oluşturur. Aynı hata aşındırıcı basıncı ayarlanamadığı durumlarda da oluşur. İnce taneli
aşındırıcıları uygularken oluşan bu yükseklik ve çukurlukları gidermek için daha fazla
aşındırıcı aşınması oluşur. Yüzey kalitesi ve parlaklık olarak da istenilen sonuç elde
edilememektedir. Şekil 1.1’de aşındırıcı başlığı hareket yönü verilmiştir.
Şekil 1.1: Aşındırıcı hareket yönü
14
Resim 1.15: Parlatma işlemi
1.7.4. Aşındırıcı Basıncını Ayarlama
Aşındırıcı basıncı plakanın her yerinde aynı oranda uygulanmalıdır. Plakanın her
yerinde abrasiv aynı sürelerde uygulanmalıdır. Aşındırıcının fazla kaldığı bölgelerde daha
fazla kesme işlemi olacağı için o bölgeler çukurlaşır. Az uygulanan kısımlar ise yüksek kalır.
Bu da yüzeyde bozukluğa neden olur. Bu yüzey bozukluklarının oluşmaması için aşındırıcı
basıncının yüzeyin her yerinde aynı olması gerekir.
Bazı makine üreticileri perdah makinelerinde aşındırıcı basıncını pnömatik sistem ile
ayarlamışlardır. Pnömatik sistem sayesinde makineyi kullanan kişinin yapabileceği hatalar
önlenmeye çalışılmıştır. Pnömatik sistem aşındırıcıya uygulanacak basıncı ayarladığınız
şekilde kalmasını sağlamak amacıyla düşünülmüştür. Parlatılan mermer plaka her yerinin
aynı kalınlıkta olması sağlanmaya çalışılmıştır (Resim 1.16).
Resim 1.16: Perdah makinesinin pnömatik ünitesi
1.7.5. Aşındırıcıları İnce Pürüzlülüğe Doğru Uygulama
Aşındırıcıların mermer plaka üzerine uygulanmasında, yüzey pürüzlülüğü inceldikçe
ince taneli aşındırıcılar bağlanarak devam edilir. İnce aşındırıcıya doğru uygulamada etken
yüzeyde oluşan kesim izlerinin en küçük seviyede bırakarak parlaklık sağlamaktır.
15
Aşındırıcılarla mermer plakayı parlatırken, kaba izleri iri taneli abrasivle yok edilir. İri
taneli aşındırıcının grain numarası 36 – 80 arasında olan aşındırıcı seçilmesi uygun
olmaktadır. İkinci olarak uygulanacak aşındırıcının grain numarası 220 – 280 arsında olursa
yeterli olmaktadır. Son olarak ince taneli aşındırıcı vurularak (Grain no’su 400 – 600 arsı)
parlatma tamamlanır. Daha hassas bir yüzey elde etmek için daha ince taneli bir aşındırıcı
(grain no’su 800 – 1500 arası) kullanılabilir.
Yüzeyin temiz ve lekesiz bir şekilde olması için kaba izlerin tamamen yok edilmesi
gerekir. İnce taneli aşındırıcılara fazla bir işlenecek talaş miktarı kalmamalıdır. İnce taneleri
aşındırıcıların görevi mermer plakanın parlatılmasını sağlamaktır. Yüzeylerin
parlatılmasında yüzey ne kadar hassas işlenirse o kadar parlak olur ve cilalama işlemi iyi
sonuç verir.
Parlatma işleminde mutlaka temiz su kullanılmalıdır. Temiz su pisliklerin ve talaşların
atılmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Bunun yanında kesmeye olan etkisi
unutulmamalıdır. Bu etki mermeri ve aşındırıcıyı soğuttuğu düşünülürse daha da önem
kazanmaktadır.
1.7.6. Makineyi ve Suyu Kapatma
Parlatma işlemi bitince önce makine kapatılır. Makinenin önce kapatılmasındaki amaç
aşındırıcının taşın üzerinde fazla kesme işlemi yapmamasıdır. Bu şekilde parlatılan plakanın
yüzeyi bozulmamış olur.
Makine kapatıldıktan sonra su kapatılır. Su kapatıldıktan sonra aşındırıcı kenara
çekilir. Plakanın yüzeyi temizlenerek kontrol edilir.
1.7.7. Silinen Plakayı Yıkama
Mermer plaka parlatıldıktan sonra yıkanır. Hatalı yüzeyler varsa tekrar parlatılır.
Parlatma işlemi tamamlanınca yüzey temizlenir. Üzerindeki pislikler temiz su ile yıkanarak
giderilir. Gerekirse çek pas ile temizlenir. Bu şekilde yıkanan ve temizlenen yüzey
cilalamaya hazır duruma getirilmiş olur.
16
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları Öneriler
 Mermer yüzeyine temiz su veriniz.
 Suyun kesmeye etkisini unutmayınız.
 Abrasivin soğutulması gerektiğini
unutmayınız.
 1 numaralı aşındırıcıyı bütün yüzeye
uygulayınız.
 Aşındırıcı tüm yüzeye eşit
uygulanmalıdır.
 Kenarlarda aşındırıcının tam
çıkmamasına dikkat ediniz.
 Aşındırıcı basıncını ayarlayınız.
 Aşındırıcının tüm yüzeye eşit basınçta
uygulanmasına dikkat ediniz.
 Fazla basınç uygulanan kısımlarda
çukurluklar oluşabileceğini unutmayınız.
 Aşındırıcıları ince pürüzlülüğe doğru
uygulayınız.
 Aşındırıcıları kalın, orta ve ince taneli
olana doğru uygulayınız.
 Makineyi ve suyu kapatınız.
 İş bitiminde makine ve suyu kapatarak iş
kazalarını önleye bileceğinizi
unutmayınız.
 Silinen plakayı yıkayınız.  Plakayı yıkayarak yüzeyi daha iyi
görebileceğinizi unutmayınız.
UYGULAMA FAALİYETİ
17
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları cevaplandırarak,
verilen boşlukları doldurarak değerlendiriniz.
A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
Boşluk Doldurma Soruları
1. Mermeri aşındırmada …………………………………… kullanılır.
2. Al2O3 bir ………………………………… çeşididir.
3. ……………………………………….. dünyadaki en sert elementtir.
4. ………………………. ……………………… yüzey kalitesini belirler.
5. Aşındırıcılar ……………………………… bağlanır.
6. Pleyt ……………………………….. bağlanır.
7. Tabla üzerindeki su ……………………………………….. sağlar.
8. Aşındırıcı basıncı …………………. parlatma makinesinde otomatik ayarlanır.
9. ………………… numarası tane büyüklüğünü verir.
10. Aşındırıcıların birleştirilmesinde ………….…, …………. ve ………..…. bağlama
maddeleri kullanılır.
11. Krem cilalar genellikle …………….…. ………. İçin kullanılır.
12. Aşındırıcılarda kullanılan aşındırıcılar ………………, ……..…… ve ……….. .
13. Plakadaki testere izlerini …… ……….. aşındırıcıyla temizleriz.
14. Yüzey pürüzlülüğünü istenilen değere ………….………. aşındırıcılar getirir.
Doğru veya Yanlış (D/Y) Soruları
(…….) 15. Aşındırıcılar iri taneli aşındırıcıda ince taneli aşındırıcıya doğru uygulanır.
(…….) 16. İnce taneli aşındırıcı kaba izleri temizler.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
18
(…….) 17. Su kesmeyi olumsuz yönde etkiler.
(…….) 18. Mafsallı kollar periyodik olarak yağlanmalıdır.
(…….) 19. Aşındırıcı mermer plakanın her yerine eşit oranda uygulanmalıdır.
(…….) 20. Aşındırıcı basıncı fazla olursa mermerin yüzeyinde dalgalanma olur.
DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili konuyu tekrarlayınız.
Başarılıysanız bir sonraki bölüme geçiniz.
19
B. UYGULAMALI TEST
2500 x 650 x 30 mm ölçülerindeki mermer plakayı perdah makinesinde parlatınız.
AÇIKLAMA: Aşağıda listelenen davranışları kendinizde gözleyemediyseniz “Hayır”,
gözlediyseniz “Evet” kutucuğunu işaretleyiniz.
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1 Makinenin kontrollerini yaptınız mı?
2 Tablayı yıkadınız mı?
3 Plakayı tablaya yerleştirip vakumlamayı kontrol ettiniz mi?
4 Aşındırıcı sıralaması yaptınız mı?
5 1 numaralı aşındırıcıyı pleyte taktınız mı?
6 Pleyti başlığa taktınız mı?
7 Makinenin su sistemini kontrol ettiniz mi?
8 Mafsalları kontrol ettiniz mi?
9 Su sistemini kontrol ettiniz mi?
10 Aşındırıcının plaka yüzeyinin tamamına ulaşıp ulaşmadığını
kontrol ettiniz mi?
11 Makineyi çalıştırdınız mı?
12 1 numaralı aşındırıcıyı tüm yüzeye uyguladınız mı?
13 2 ve 3 numaralı aşındırıcıyı plaka yüzeyine uyguladınız mı?
14 Plakayı yıkayarak yüzeyi kontrol ettiniz mi?
15 Yüzeyde bozukluk varsa tekrar abrasivi uyguladınız mı?
16 Yüzey pürüzlülüğünü istenilen seviyeye geldi mi?
17 Parlatma sonunda plakayı yıkadınız mı?
18 Aşındırıcıları temizleyip yerine kaldırdınız mı?
DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, HAYIR yanıtlarınız var ise bu
yanıtlarınızla ilgili konuyu tekrarlayınız. Tamamı EVET ise diğer öğrenme faaliyetine
geçiniz.
20
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
Silinmiş plakayı işin özelliğine göre cila keçeleri yardımıyla cila yapabileceksiniz.
 Bulunduğunuz bölgede cila satan yerlerden, mermer işletmelerinden cila
çeşitlerini, özelliklerini ve kullanım yerlerini inceleyiniz.
2. MERMER CİLALAMA
Parlatılan mermer plaka dış etkenlerden korumak ve parlaklık kazandırmak amacıyla
cilalanır. Mermer plaka parlatıldıktan sonra yıkanır ve üzerine toz cila veya krem cila
sürülür. Keçe yardımıyla cila plaka üzerine tatbik edilir.
2.1. Mermer Plaka Üzerindeki Talaşların Çek Pas ile Temizlenmesi
Parlatılan mermer plakayı cilalama için hazırlamak için öncelikle üzerindeki pislik ve
mermer tozlarından temizlenmesi gerekmektedir. Bu işlem için plaka yıkanır. Üzerinde hala
talaş parçaları varsa paspas ile çekilerek temizlenir. Gerekirse bir bez yardımıyla pislikler
giderilir.
Plaka kullanılmış veya daha önce parlatılmış bir parça ise, yüzeyi kontrol edilir.
Üzerindeki leke ve pisliklerden temizlenir. Çıkmayan lekeler varsa mermer temizleyici
ürünlerle yüzey temizlenir. Son yıllarda mermer temizleyici kimyasallar bol miktarda
üretilmekte ve bulunabilmektedir. Mermer deterjanlarının yanında cila sökücü maddelerde
üretilmiştir.
2.2. Nemli Mermer Üzerine Toz Cila Serpme
Mermer plaka çok iyi temizlenmelidir. Plaka temizlendikten sonra üzerine su
dökülerek nemlendirilir. Nemlendirme cilanın yüzeye sıvanması ve işlemesi için çok
önemlidir. Cila suyla birleşerek çözünür ve tüm plaka yüzeyine yayılır. Cila tüm yüzeye
yetecek miktarda serpilmelidir. Serpilen cila yeterli gelmezse tekrar cila serpilir ve işlem
tekrarlanır (Resim 2.1).
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
ARAŞTIRMA
21
Resim 2.1: Mermer üzerine cila serpme
2.3. Makineye Parlatma Keçesi Takma
Mermer plaka nemlendirilip cila serpilir. Cila serpildikten sonra başlığa cila keçesi
takılır. Aşındırıcı pleytinin takılmasındaki adımlar uygulanır (Resim 2.2).
Resim 2.2: Pleyte yapıştırılmış keçe
2.4. Keçeyi Bütün Yüzeye Uygulama
Pleyt başlığa takıldıktan sonra tezgâh çalıştırılır. Keçe tüm yüzeye uygulanır. Mermer
plaka üzerinde nem giderse tekrar bir miktar su verilir ve cilalamaya devam edilir. Cilanın
tüm yüzeye yayılması sağlanmalıdır. Cilanın yüzeye tam işlemesi mermerin sıcaklığının bir
miktar yükselmesi ile sağlanır. Cilalama işlemi yüzeyde cila almayan yer kalmayıncaya
kadar devam edilir.
22
Resim 2.3: Mermer plakanın keçe yardımıyla cilalanması
 Makineyi Durdurma
Mermer plakanın cilalama işlemi son kontrollerden sonra tamamlanmıştır. Mermer
plaka istenilen parlaklığı ve estetik görünümü almıştır. Cilalama işlemi ile mermer plakası
dış etkilerden korunması sağlanmış olur.
Cilalama işleminin sonunda makine kapatılır. Makine kapatıldıktan sonra başlık
kenara çekilir. Keçe başlıktan çıkartılarak cila artıkları temizlenir.
 Mermeri Temiz Su ile Yıkama
Plaka, üzerindeki cila atıklarının yok edilmesi için yıkanır. Mermer plakanın
yıkanması ile cilalama işlemi tamamlanmıştır. Plaka yeni bir işlem için veya daha sonra
kullanılmak üzere istif alanına nakledilir.
23
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları Öneriler
 Mermer plaka üzerindeki talaşları çekpas
ile temizleyiniz.
 Yüzey üzerindeki pisliklerin yüzeyi
bozabileceğini unutmayınız.
 Yıkama işlemi ile mermeri nemlendirmiş
olacaksınız.
 Nemli mermer üzerine toz cila (asit
oksalit) serpiniz
 Tüm yüzeye yetecek kadar cila serpiniz.
 Geniş bir yüzeye serpmeye çalışınız.
 Makineye parlatma keçesi takınız.  Mile takılan keçenin kilitlenmesini
gözlemleyiniz.
 Keçeyi bütün yüzeye uygulayınız.
 Plakanın nemi kalmazsa bir miktar su
veriniz.
 Tüm yüzeye uygulayınız.
 Mermeri temiz su ile yıkayınız.  Plakayı yıkayarak yüzeyi daha iyi
görebileceğinizi unutmayınız
UYGULAMA FAALİYETİ
24
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları cevaplandırarak,
verilen boşlukları doldurarak değerlendiriniz.
A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
Boşluk Doldurma Soruları
1. Cilalar mermerin yüzeyini ………….. ve …………… için kullanılır.
2. Cilalar ………………., ………………, ………………. cilalar olmak üzere üç’e ayrılır.
3. Tabla üzerindeki su …………………………. sağlar.
4. Cilanın yüzeye yapışması için yüzey …………….. .
5. Sıvı cilalar mermeri …….. ve …… ……….. korur.
6. Cila atarken mermer plakaya bir miktar ……………… .
7. Makinede cila atarken ………. ve …… ……. kullanılır.
8. Keçe tüm yüzeye ……………. olarak uygulanmalıdır.
9. Cila mermer nemlendirildikten sonra ……………….. .
10. Cilalanmış mermerler depolanırken ……….. ………… yüzeyler üst üste getirilir.
Doğru veya Yanlış (D/Y Soruları
(…….) 11. Asit Oksalit toz cila yapımında kullanılır.
(…….) 12. Mafsallı kollar periyodik olarak yağlanmalıdır.
(…….) 13. Cila atarken plakanın nemli olmasına ihtiyaç yoktur.
(…….) 14. Cila mermeri dış etkilerden korumaz.
(…….) 15. Cila vurulduktan sonra yüzey kontrol edilmelidir.
(…….) 16. Cila atılırken yüzeye fazla baskı uygulanmalıdır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
25
(…….) 17. Cilalama işlemi bittikten sonra mermer plaka yıkanmalıdır.
(…….) 18. Cilalama işlemi bittikten sonra keçe hemen yerine kaldırılmalıdır.
DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili konuyu tekrarlayınız.
Başarılıysanız bir sonraki bölüme geçiniz.
26
B. UYGULAMALI TEST
AÇIKLAMA: Aşağıda listelenen davranışları kendinizde gözleyemediyseniz “Hayır”,
gözlediyseniz “Evet” kutucuğunu işaretleyiniz.
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1 Makinenin kontrollerini yaptınız mı?
2 Tablayı yıkadınız mı?
3 Plakayı tablaya yerleştirip vakumlamayı kontrol ettiniz mi?
4 Pleyti başlığa taktınız mı?
5 Makinenin su sistemini kontrol ettiniz mi?
6 Mafsalları kontrol ettiniz mi?
7 Plakayı yıkayarak yüzeyi kontrol ettiniz mi?
8 Keçenin plaka yüzeyinin tamamına ulaşıp ulaşmadığını kontrol
ettiniz mi?
9 Plakayı nemlendirip toz cila serptiniz mi?
10 Keçeyi başlığa taktınız mı?
11 Makineyi çalıştırdınız mı?
12 Keçeyi tüm yüzeye uyguladınız mı?
13 Yüzeyi kontrol edip ihtiyaç varsa tekrar su verdiniz mi?
14 Yüzey parlaklığı istenilen seviyeye geldi mi?
15 Parlatma sonunda plakayı yıkadınız mı?
16 Plakayı depolama alanına götürdünüz mü?
17 Makineyi temizlediniz mi?
18 Keçeyi temizleyip yerine kaldırdınız mı?
DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ederek kendinizi değerlendiriniz, HAYIR yanıtlarınız var ise bu
yanıtlarınızla ilgili konuyu tekrarlayınız. Tamamı EVET ise diğer öğrenme faaliyetine
geçiniz.
27
MODÜL DEĞERLENDİRME
Değerli öğrencimiz işlediğimiz Mermer Parlatma modülünü bitirmiş durumdasınız.
Eğer bu modülü başarı ile tamamladıysanız burada elde ettiğiniz yeterlilikleri bundan sonraki
modüllerde de sık sık kullanacağınızı unutmayınız. Bu konuların daha birçok kez karşınıza
çıkacağının farkında olarak burada kazandırılan yeterliliklerinizi geliştirmek ve güncel
gelişmeleri takip etmek alanınızda yetişmiş bir eleman olmanızı sağlayacaktır
MODÜL DEĞERLENDİRME
28
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI
1 Aşındırıcılar
2 Aşındırıcı
3 Elmas
4 Yüzey
pürüzlülüğü
5 Pleyte
6 Başlığa
7 Vakumlamayı
8 Pnömatik
9 Grain
10
Manyezit,
yarı sentetik,
tama sentetik
11 elle
cilalamada
12
manyezit,
silisyum
karpit,
alüminyum
oksit
13 iri taneli
14 ince taneli
15 D
16 Y
17 Y
18 D
19 D
20 D
CEVAP ANAHTARLARI
29
ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI
1. korumak,
parlatmak
2. toz, krem,
sıvı
3. vakumlama

4. nemlendirili
r
5. nem, dış
etkenlerden
6. su verilir
7. toz, krem
cila
8. eşit
9. serpilir
10. cilalanmış
yüzeyler
11. D
12. D
13. Y
14. Y
15. D
16. Y
17. D
18. Y
30
KAYNAKÇA
 OKYAR M., Mermer Tornacılığı, Pınar Matbaası, Afyonkarahisar, 1988.
 GÜZEL, Ö., L GÜNDÜZ., Türkiye III. Mermer Sempozyumu,
Afyonkarahisar, 2001.
 TÜMMER, Yüzey İşleme Güçlendirme Dolgu Koruma ve Atık Su Arıtma
Sistemleri , İzmir, 2005.
 www.superselva.com.tr
 www.demmak.com.tr
 www.elkay.com.tr
 www.struars.com
KAYNAKÇA