PERDE VE JALUZİ TEMİZLİĞİ

PERDE VE JALUZİ TEMİZLİĞİ

1. PERDE VE JALUZİ TEMİZLİĞİ
1.1. Perde ve Jaluzi Tanımı
Perde, dekorasyonda kullanılan tüm mobilya ve süsleri tamamlayan ,bina içerisinin
görünmesini engelleyen ,soğuğa ve sıcağa karşı izalasyon sağlama özelliği olan bir tekstil
ürünüdür.
Jaluzi,farklı malzemelerden yapılan çubukların yatay olarak bir araya getirilmesinden
meydana gelen bir perde çeşididir.Kullanılacağı pencerenin tam ölçülerine uygun olarak
hazırlanır.Pencerenin önünde kasası ve iki kola sahip bir aksamı vardır.Kimi jaluzilerde
kolların yardımı ile kimilerinde ipler ile mekanizma çalıştırılır.Kollardan veya iplerden biri
çubuklar arasındaki aralıkları ayarlayarak ışığın içeriye istenilen ölçüde girmesini
sağlar.Diğeri ise jaluzinin tamamen kaldırılıp kasaya girmesini veya tekrar aşağıya
indirilmesini sağlar.
1.2. Perde Çeşitleri, Özellikleri ve Kullanım Alanları
1.2.1. Tül Perde
Dantel gibi hafif dokunuşlu kumaşlardan yapılırlar. Yarı şeffaf olan tül perdeler ışığın
içeri girmesini sağlamakla beraber, dışarıdan içerisinin görünmesinide önler.Ortama veya
pencerenin büyüklüğüne göre uygun renklerde ,desende,biçimde,uzunlukta ve genişlikte
yapılır.Tek başına veya dekor perde ile birlikte kullanılabilir.Konaklama tesislerinin pek çok
alanında sıklıkla kullanılan bir perde çeşididir.
ARAŞTIRMA
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
4
Resim 1.1: Tül perde
1.2.2. Dekoratif (Ağır) Perde
Işığı geçirmeyen ve içerisinin görünmesini tamamen önleyen perdelerdir.Tül perdenin
üstüne takılır.Çok çeşitli kumaşlardan yapılmakla birlikte hepsinin ortak özelliği sık dokulu
olmalarıdır.Özellikle konuk odalarında konukların güneş ışığından rahatsız olmadan geç
saate kadar uyumalarını sağlamak amacıyla kullanılır.Renk ve desenleri ortamda bulunan
diğer eşyalara göre seçilir.(Resim 1.2)
Resim 1.2: Dekor (ağır)ve tül perde
1.2.3. Koruyucu Perde (Güneşlik )
Güneş ışınlarının perdeleri yıpratmasını önlemek amacıyla tül perdenin altına takılan
veya astar şeklinde perdenin arkasına dikilen kumaş perdelerdir.
5
1.3. Jaluzi Çeşitleri
1.3.1. Alüminyum Jaluzi
İnce alüminyumdan yapılmış bir jaluzidir. Temizliğinin kolay olması nedeniyle büro
ve ofislerde tercih edilir.(Resim 1.4 )
1.3.2. P.V.C Jaluzi
Plastik malzemeden yapılmıştır. Temizliği kolaydır.
1.3.3. Ahşap Jaluzi
Farklı ağaçların işlenmesi ile yapılan jaluzi çeşididir. Çubukların kalınlıkları farklı
ölçülerde olabilir. Dekorasyona uygun alanlarda kullanıldığı zaman ortama güzellik
katar.(Resim 1.3 )
Resim 1.3: Ahşap jaluzi Resim 1.4: Alüminyum jaluzi
1.3.4. Dikey Perde
Jaluzi gibi mekanizması olan perdelerdir . Jaluziden farklı olarak yatay çubuklar
yerine dikey ve kalın şeritler halinde kolalanmış kumaş veya P.V.C olmasıdır. Jaluzide
olduğu gibi kumandayı sağlayan ipler vardır.İplerden biri şeritlerin arasındaki aralıkları
ayarlar,diğeri ise şeritlerin yana toplanmasını sağlar.Dikey perdeler pencerenin ölçüsüne
göre yapılır ve genellikle idari ofislerde kullanılır (Resim 1.5 ).
6
Resim 1.5: Dikey perde
1.4. Perde Temizleme Yöntemleri
1.4.1. Günlük Temizlik
Yoğun kullanım alanlarında bulunan perdelerin tozları elektrik süpürgesinin perde
aparatı ile vakumlanır. Dekor amaçlı kullanılan perdelerin kenar katlamaları ve pileleri tozun
yoğun biriktiği yerlerdir. Vakumlama sırasında katlar açılarak tozları alınmalıdır.
1.4.2. Periyodik Yıkama
Konaklama tesislerinde kullanılan perdeler genellikle yıkanabilen özellikte seçilir.
Ağır perde,tül ve güneşliklerin yıkama programı önceden hazırlanır.Perdenin bulunduğu
alanın kullanım özelliğine ve kullanım yoğunluğuna göre kirlenme süresi belirlenerek
yıkama zamanı proglamlanır.Perdeler uygun yıkama programında yıkandıktan sonra ütü
gerekmiyorsa nemli olarak asılır.Bazı özel dokunuşlu perdeler ütü işlemi yapılmadan
kullanılmaz.
Yıkanabilir ağır perdeler kullanım alanın özelliğine göre genellikle yılda iki kez
yıkanır. Gerektiği durumlarda bu sayı değişebilir.
1.4.3. Lekelere Yerinde Müdahale
Kat hizmetleri personeli temizliğinden ve düzeninden sorumlu olduğu alanlarda
bulunan perdelerin günlük kontrolünü yapar ve leke oluşmuş ise geciktirmeden leke çıkarma
işlemi uygulanır.Leke çeşidi belirlenir ve kumaş özelliğine uygun leke çıkarıcı ile işlem önce
kumaşın görünmeyen bir yerinde uygulanır.Bazı kumaşlara kimyasallar zarar verebilir bu
nedenle leke çıkarma işlemi önce kumaşın görünmeyen bir yerinde uygulanmalıdır.Sonuç
olumlu ise leke çıkarma işlemi dıştan içe doğru tamponlanarak uygulanır.
7
1.4.4. Kuru Temizleme
Konaklama tesislerinin bazı özel alanlarında hassas kumaştan yapılmış perdeler
kullanılır.Bu kumaşlar yıkandığı zaman özelliğini kaybeder.Bu özellikte olan perdeler kuru
temizleme ile temizlenir.
1.5. Jaluzi Temizliği
Jaluzilerin günlük temizliği özel toz alma aracı ile yapılır. Yumuşak dokusu ve toz
tutma özelliğine sahip tüyleri olan toz alma aracı yüzeye zarar vermez.(Resim 1.5)Ahşap
jaluzi dışında olan jaluziler haftalık olarak nemli bezle silinir. Ahşap jaluziler özel ahşap
temizleyicileri ile silinmelidir. Diğer ürünler ahşabın cilasına zarar verir.
Kumaştan yapılmış dikey perdelerin temizliği daha zordur. Bu nedenle son yıllarda
P.V.C veya alüminyumdan yapılmış olanları tercih edilmektedir. Kumaştan yapılmış dikey
perdeler belirli periyotlarda yerinden çıkartılarak yıkanır ve kolalanarak yerine takılır.
Diğerleri ise nemli bezle yukarıdan aşağıya doğru silinerek temizlenir.Dikey perdelerin
temizliği asılı bulunduğu yerde özel donanımlı makinelar ilede yapılabilir.Bu yöntem zaman
ve enerji açısından tasarruf sağlar (Resim 1.6 ).
Jaluzi toz alma aracı aracı
Makine ile jaluzi temizliği