Kat Hizmetleri Personeli

Kat Hizmetleri Personeli

Genel Kat Yöneticisi (Gouvernonte-Neod Housekeeper) Özellikleri:

– Orta yaşlı, seçkin güler yüzlü olmalı ve tercihen kadın olmalı,

– Faal, enerjik ve ciddi olmalı,

– Belli başlı yabancı dilleri konuşabilmeli, her milletten çeşitli insanların alışkanlıkları ve adetleri konusunda derin ve ayrıntılı bilgiye sahip olmalıdır.

GÖREVLERİ:

– Otelin kat hizmetlerini düzenler ve bu servislerin çalışmalarına nezaret eder.

– Bütün otelin, özellikle müşterilere ait odaların temizliği ve düzeni ona bağlıdır.

– Otelin temizliğinin mükemmel olması kadar, möbleler, halılar, tesisler, boya ve badana işleriyle de ilgilenir.

– Eşyaları, çiçekleri mükemmel bir zevkle yerleştirerek odaların genel görünümünü düzenler.

– Kendisine bağlı personel, kat yöneticisinin emirlerini özenle yerine getirmeli, işler gizlilik ve nezaket havası içinde yapılmalıdır.

– Otelin bakımı ve onarımı ile ilgili işlerle görevli işçiler kat yöneticisine bağlıdır, bu suretle tesisin iyi şekilde çalışması ve odaların estetik güzelliği sağlanabilmektedir.

– Müşterileri tatmin etmek için müşterilerin özel arzularını otel müdüriyetine bildirir.

– Odalarda müşteriler tarafından unutulan eşyayı otel müdürlüğüne teslim eder.

– Kendisine bağlı personelin çalışma şeklini ve haftalık izin durumlarını düzenler.

Kat Yöneticisi Yrd.sı(GouvernanteAsistantHousekeeper)  Görevleri:

– Genel Kat yöneticisinin verdiği emirlerin yerine getirilmesine nezaret eder. Genel kat yöneticisinin bulunmadığı zamanlarda onun görevini görür, sorumluluğunu üstlenir.

– Kat personelinin disiplinini sağlamak, çalışma saatlerine uyulmasını sağlamak gibi özel görevlerde görebilir.

Kat Şefi (Floor Supervısor):

– Oda görevlilerini denetleyen kişidir.

– Kat hizmetleri yönetici yardımcısına karşı sorumludur.

GÖREVLERİ:

– Sorumlu olduğu alanlardaki konuk odalarının hazırlanmasını sağlar, kontrol eder.

– Yapılan ve yapılacak olan işlerle ilgili kat şefi raporu düzenler.

– Bazı özel odaların hazırlanmasına refakat eder.

– Kat ofislerinin düzenli ve temiz olmasını sağlar.

– Kat ofislerinde eksilen malzemeleri tespit ederek, kat hizmetleri yönetici yardımcısına bildirir.

– Sorumlu olduğu alanlardaki koridorların ve oturma alanlarının temizlenmesini denetler.

– Ön bürodan gelen bilgiler doğrultusunda oda görevlilerini yönlendirir, kontrolü sağlar.

– Oda görevlilerinin hijyen kurallarına uygun, disiplinli çalışmalarını sağlar.

– Temizlik araç-gereçlerinin doğru ve yeter miktarda kullanılmasını denetler.

– İş devir defterlerini doldurur.

– Kayıp ve bulunmuş eşyaları rapor eder.

Genel Alanlar Şefi:

– Genel alanların temizlenmesini, düzenlenmesini ve bakımını denetleyen kişidir.

GÖREVLERİ:

– Konukların kullanımına açık, salon, restoran, bar vb. alanların günlük ve periyodik temizliğini düzenler.

– Personelin kullanımına açık soyunma odası, banyo, tuvaletlerin günlük ve periyodik temizliğini düzenler.

– Genel alanlardaki arızaları, bakım ve onarımları teknik servise bildirir, yapılmasını denetler.

– Sorumluluğu altındaki görevlilerin özlük hakları ile ilgili görüş ve düşüncelerini amirine bildirir.

– Yapılan işlerle ilgili amirine rapor verir.

– Araç – gereç ve malzemeleri temin eder.

– Ofislerin araç – gereç ve malzemelerinin temizliğini, düzenlenmesini ve muhafazasını düzenler.

– Sorumluluğu altındaki personelin hijyen kurallarına uygun çalışmalarını denetler.

– Amirinden aldığı talimatları yerine getirir.

Kadın Oda Hizmetçisi:

– Kendine tevdi edilen odaları temizler ve düzenler.

– Aldığı talimatlara göre yatak vb. takımlarını değiştirir, banyoyu, lavaboları temizler, möblelerin tozlarını alır ve gerekli işleri yapar.

– Sorumlu olduğu alandaki arızaları amirine bildirir.

– Unutulan eşyaları amirine teslim eder.

– Araç – gereç ve malzemeleri kullanma talimatına uygun kullanır.

– Araç – gereç ve malzemeleri kullandıktan sonra kurallara uygun temizler, korur ve bakım ihtiyaçlarını amirine bildirir.

– Oda durumunu gösteren oda görevlisi raporunu düzenler.

– Gerektiğinde konuk çocuklarıyla ilgilenir.

Erkek Oda Görevlisi:

– Parkelerin, pencerelerin temizlenmesi, halıların silinip fırçalanması, avize ve lambaların temizlenmesi.

– Müşterilerin ayakkabılarının boyatılması.

– Müşterinin otelden ayrılışında valizlerini aşağıya indirilmesi.

– Gerekirse möblelerin yerlerinin değiştirilmesi, amirin bildirdiği oda değişiminin yapılmasından sorumludur.

– Konuk çamaşırlarını, havlu, yatak takımlarını, temizlik ve oda bakımı için çamaşırhaneye teslim eder ve teslim alır.

– Oda durumunu gösteren oda görevlisi raporunu düzenler.

Meydancı (Houseman):

Genel alanları temizleyen kişidir. Lobi, restoran, tuvalet vb. yerlerin günlük ve periyodik temizliğini yapar. Elektrik süpürgesi, yer bakım makinesi, halı yıkama makinesi kullanır. Amirin vereceği görevleri yapar.

KAT HİZMETLERİ PERSONELİNİN ÖZELLİKLERİ:

– Temizlik ve Tertiplilik: Konuklar, hizmet veren personelin üniformasına, kişisel temizliğine dikkat ederler. Kişisel temizliği ve tertipliliği ile yaptığı iş arasında bağ kurarlar. Temiz ve tertipli insanın yaptığı işin iyi olacağını düşünürler.

– Güvenilirlik.

– Sağlıklı ve düzgün fiziğe sahip olmak.

– Mesleği sevme, mesleki beceri, görgü ve konuşma kurallarını bilme, iyi ilişkiler kurabilme.

– Sorumluluk sahibi olma(İşletmeye, konuklara, iş arkadaşlarına karşı).