Cam Temizliği

Cam Temizliği

Cam Temizliği
Camlar haftada bir temizlenir. Büyük parça camların temizliğinde
uzun saplı çeksilerden yararlanırken, küçük parça camların
temizlenmesinde sapsız çeksiler kullanılır. Bu çeksiler lastik
ağızlı aparatlar olduğundan cam üzerindeki suyu çok kolay toplar.
Cam üzerindeki kaba kirler alındıktan sonra cam sil kullanarak
parlatma işlemi yapılır. Profesyonel cam temizliğinde iki temel
metod vardır. Küçük yüzeylerde camlara cam temizleyicisi, aerosol
ya da el spreyi sıkılır ve kurulanır. Geniş yüzeyler, düşük
konsantrasyonlu bir deterjanla sulandırılıp cam sileceği ile
silinir. İnce yerler kirli su emici bez ile temizlenebilir. Cam silme
personeli camın konumuna göre farklı malzemelerden yararlanabilir.
Yüksek bir alanda çalışacaksa emniyet kemerini bağlar. Cam silmeye
üst sağ köşeden başlayarak alta doğru devam eder. Kovadaki
deterjanlı suyla cam pelüş yardımıyla camdaki kiri yumuşatır.
Ulaşabileceği ve bir defada sileceği alana deterjanı tatbik eder.
Temizlik bezi ile camı kurular. Silmeden sonra camda ortaya çıkan
kaba kirleri cam jileti ile kazılır. Temiz toz bezi ve cam sil ile
son bir silme işlemi daha yapılır ve tüm camlar silininceye kadar
işleme devam edilir. Cam silme deterjanlarının (cam-sil) az
köpürmesi, parlaklık veren ve temizleyen maddeler (amonyak, alkol)
içermesi gerekir.